Filmová Pamela z Účastníků zájezdu Jitka Kocurová rozdávala úsměvy