Gentlemanem roku 2023 se stal profesionální hasič Lukáš Mooz