Malíř Vladimír Kiseljov představil svůj projekt představení Chymická svatba